Stilte en afsondering – ‘n verpligte dissipline vir leraars?

Predikante van die NG Kerk is geregtig op verlof, maar ook op ‘n siklus van sabbatsverlof of sabbatstyd. So het ek by my eerste Sabbatstyd gekom,...

Week 16 Julie - 22 Julie - Joh 6

Afsondering en stilte.  Jesus het dit goed verstaan dat die dissiplines van afsondering en stilte van kardinale belang is vir ons lewe in hierdie wêreld.

NOTA! Hierdie webwerf gebruik koekies en soortgelyke tegnologie.

Hiermee gee jy daartoe toestemming. Ons onderskryf alle wetgewing rakende die beskerming van Private Inligting. Learn more

I understand