Week 1 April - 6 April 2019 - Fil 3:4b-14

Paulus kom tot die volgende konklusie: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. (v8)

Week 01 Julie - 08 Julie - Markus 6:14-29

Die koninkryk van God kom te midde van konings (en ander) se magspel. Jesus en die koninkryk van God is ‘n faktor waarvan selfs op die hoogste vlak van notisie geneem moet word.

Week 1 Julie - 7 Julie 2019 - Gal 5:1, 13-25

Die wonderlike ding vir ons as Christene , as dissipels van Jesus, is dat ons vrygemaak is. Gal 5:1 Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees.

Week 1 Oktober - 7 Oktober - Mark 10:2-16

Die Fariseers haal Moses aan, wat nie egskeiding aanmoedig nie, maar wat dit wel toelaat, onder sterk beperkings en regulasies wat die kwesbare vrou moes beskerm.

Jesus vra egter aan hulle:“Wat het Moses julle beveel?” Daarmee nooi Hy hulle uit om terug te gaan na Genesis. Dit is in Genesis dat ons die “bevel” kry mbt die huwelik.

Week 2 Februarie - 9 Februarie 2020 - Mat 4:12-23

"As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie”…

Week 2 Maart - 8 Maart 2020 - Joh 3:1-17

In die middel van die wêreld geskiedenis staan daar ‘n kruis. Dit is die enigste hoop vir almal wat deur die slang gebyt is…

Week 2 September - 8 September 2019 - Luk 14:25-33

Is Jesus dan teen ons ouers, ons gesin, ons lewe, ons besittings?

Week 3 Desember - 8 Desember 2019 - Rom 13:11-14

Julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus!  Hoe lyk dit?

Week 3 Junie - 9 Junie 2019 - Joh 14:8-17; 25-27

Ons is dikwels van mening dat dit beter sou gewees het indien Jesus nog liggaamlik by ons teenwoordig sou wees soos destyds met die dissipels.

Week 27 Augustus - 2 September - Mark 7:1-23

Die wondertekens wat Jesus gedoen het was die bewys dat die koninkryk van God in Hom aanwesig was en besig was om deur Hom te kom. Die koninkryk sal aan die einde volledig kom, maar dit wat God aan die einde volledig sal doen (die hemel aarde toe bring) het in Jesus vorentoe geskuif.

Week 3 Desember - 9 Desember - Luk 3:1-6

Dit was tyd vir ‘n radikale verlossing – ‘n nuwe eksodus …uit slawerny. Die boom wat God geplant het, het sleg geword.

Weel 4 Februarie - 10 Februarie 2019 - 1 Kor 15:1-11

Die kern van die Christelike geloof is:

Week 4 Maart - 10 Maart 2019 - Rom 10:1-13

In Jesus word hierdie beloftes van God uiteindelik waar – nie net vir die Jode nie, maar vir ons almal! Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Week 4 Junie - 10 Junie - Markus 4:26-34

Jesus se prediking aangaande die Koninkryk van God was so nuut, uitdagend dat Hy dit verpak deur stories (gelykenisse) te vertel.

Week 4 November - 10 November 2019 - Ps 145

Om God te loof en te prys is om te skuif van die beheptheid met onsself na God.

Week 5 Augustus - 11 Augustus 2019 - Luk 12:31-34

So waar is ons skat? Ons skat verklap ons prioriteit.

Week 5 November - 11 November - Mark 12:38-44

Hoe maklik word ons nie beïndruk deur die rykes en die magtiges in ons samelewing nie, die celebreties!

Week 6 Januarie - 12 Januarie 2020 - Hand 10:34-43

Dit is belangrik dat ons mekaar herinner dat die evangelie ‘n boodskap oor God is. Wie Hy is en wat Hy doen.

Week 6 Augustus - 12 Augustus - Eff 5:15-20

Hoe ons elke dag lewe is vir Paulus baie belangrik. Immers ons lewe in ‘n goddelose tyd.

Weel 7 Januarie - 13 Januarie 2019 - Joh 1:35-39

Ek wil ons almal uitnooi om ‘n paar oomblikke in hierdie vraag van Jesus te sit: “Wat soek jy?”

Week 7 - 13 Mei - Luk 24:44-53

Is Jesus met die hemelvaart weg? Dit klink nogal so... Die hemel is egter baie nader aan ons as wat ons dink!

 

Week 7 Oktober - 13 Oktober 2019 - Fil 2:1-13

Die kruis is eerder nie ‘n “insident” nie, maar ‘n bekendmaking van wie God eintlik in Jesus is – selfopofferende liefde. Só is God.

Week 08 Julie - 15 Julie - Markus 6:30-44

Die wonders wat Jesus gedoen het was tekens daarvan dat die koninkryk van God besig was om, hier voor hulle oë, te kom – die Heer-skappy van God in Jesus. ‘n Nuwe mag was besig om los gelaat te word op die aarde. Die mag van God se nuwe skepping in en deur Jesus.

Week 8 Julie - 14 Julie 2019 - Kol 1:1-14

In Jesus Christus die Here is ons uit die mag van die koninkryk van die duisternis weggeruk en is ons geplaas in die koninkryk van God.

Week 8 Oktober - 15 Oktober - Mark 10:17-31

Die vraag van die ryk jongman: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” is nie ‘n vraag na wat hy moet doen om in die hemel te kom nie. Die Jode het destyds aan die hand van die profete geglo dat daar ‘n tyd gaan kom wat God iets radikaal nuuts gaan doen – op aarde - waarin Hy weer die wêreld gaan regeer. Die vraag is eintlik: hoe kan ek daarvan deel wees?

Week 9 Februarie - 16 Februarie 2020 - Mat 5:21-37

Ek dink ek het eers werklik vir die Bergrede oopgegaan toe ek Dallas Willard se Divine Conspiracy gelees het. Ek is oortuig dat vir meeste Christene is Jesus se woorde ‘n toe boek.

Week 9 Maart - 15 Maart 2020 - Rom 5:1-11

Daar is nou vrede tussen ons en God – deur Jesus Christus ons Here, Koning.

Week 9 September - 16 September 2019 - 1 Kor 1:18-24

Die kennis van God, eerstehandse kennis, kom deur hierdie Gekruisigde.

Week 10 Junie - 16 Junie 2019 - Joh 16:12-15

Die kruisiging en die opstanding van Jesus is die pynlike (soos die geboorte van ‘n kind deur ‘n vrou) geboorte van God se nuwe wêreld in ons ou wêreld. Die geboorte van nuwe lewe en ‘n nuwe vreugde te midde van ‘n bedroewende wêreld…(v22).

Week 10 September - 16 September - Mark 8:27-38

Elke generasie moet antwoord op hierdie vraag: Wie sê julle is Ek?

So wie is Jesus vir jou?

Week 10 Desember - 16 Desember - Luk 3:7-18

Johannes berei die pad voor vir die Koning wat besig was om te kom. Mense stroom na Johannes en vra: “Wat moet ons dan doen?”

Weel 11 Februarie - 17 Februarie 2019 - 1 Kor 15:12-20

As Jesus nie opgestaan het nie is ons geloof tevergeefs, het die dood gewen.

Week 11 Maart - 17 Maart 2019 - Fil 3:17-4:1

Filippi (in Noord Griekeland) was’n kolonie van die Romeinse ryk. Fillipi staan eintlik onder die regering van die keiser in Rome. Die gedagte was dat die Romeinse heerskappy en kultuur in Fillipi gevestig sou word.

Week 11 Junie - 17 Junie - Markus 4:35-41

“Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?”  Kan Jesus vertrou word in die storm?

 

Week 11 November - 17 November 2019 - Luk 21:5-19

Die verwysing na die swaarkry van gelowiges in v12 het natuurlik nie op ‘n einde gekom in die 1ste eeu nie. Dwarsdeur die geskiedenis is daar Christene wat vervolg word - tot in ons dag.

Week 12 Augustus - 18 Augustus 2019 - Heb 12:1-2

Die geheim van die reis, van elke dag se reis, is om ons oë op Jesus te hou - die Begin en Voleinder van die geloof.

Week 12 November - 18 November - Mark 13:1-8

God is op pad met sy gebroke skepping na iets radikaal nuut – ‘n nuwe aarde! Dit wat hy aan die einde volledig gaan doen – die hemel aarde toe bring, het in Jesus vorentoe geskuif.

Week 13 Januarie - 20 Januarie 2020 - 1 Kor 1:1-9

In hierdie opening verse verklap Paulus wat in sy hart leef, waaroor hy dink, wat vir hom die prioriteit van sy lewe is.

Week 13 Mei - 19 Mei 2019 - Joh 13:31-35

Die gebod van die liefde was ook in die Ou Testament aanwesig. Wat nuut is is die tipe en die diepte van hierdie liefde...

Week 13 Augustus - 19 Augustus - Joh 6:51-58

In die agtergrond van die verstaan van hierdie teks is die manna wat God aan die Israeliete voorsien het na die Eksodus op hulle woestyntog na die beloofde land. Jesus is nou egter die brood (manna) wat lewe gee. En die brood wat Hy gee is sy liggaam.

Weel 14 Januarie - 20 Januarie 2019 - 1 Kor 12:1-11

Daar is onder ons ‘n diep behoefte aan spiritualiteit. Is enigiets spiritueel Christelik? Is enigiets bo-natuurlik van God?

Week 14 - 21 Mei - Hand 2:1-21

Pinkster.
Vir die Jode was Pinkster die 50ste dag na Paasfees. Dit was o.a. ‘n landboufees. Die boere het op die dag die eerste opbrengs van hul oes as ‘n offer aan die Here gebring as ‘n teken van dankbaarheid maar ook as ‘n gebed om seen vir die res van die oes. Pinkster was nie net die viering van die “eerste vrugte” nie, maar die viering dat die insameling van die oes begin het.

Week 14 Oktober - 20 Oktober 2019 - 2 Tim 3:14-4:4

Die Skrif is lewend, dit is die primêre plek van ontmoeting tussen God en sy mense, dit is die lewende stem van God.

Week 15 April - 19 April 2019 - Fil 2:5-11

Die kruis is nie net ‘n gebeure 2000 jaar gelede nie. Dit is nie net die plek waar ons met God versoen word nie.

Week 15 Julie - 21 Julie 2019 - Luk 10:38-42; Kol 1:1-14

Jesus laat mense uitbreek uit alle diskrimenerende verhoudinge en persepsies…

Week 16 Maart - 22 Maart 2020 - Joh 9:1-12

Jesus het gekom om in ons ou wêreld van donkerte en blindheid met die Lig te kom en radikaal nuwe dinge te doen.

Week 16 Julie - 22 Julie - Joh 6

Afsondering en stilte.  Jesus het dit goed verstaan dat die dissiplines van afsondering en stilte van kardinale belang is vir ons lewe in hierdie wêreld.

Week 15 Oktober - 21 Oktober - Mark 10:35-45

Die dissipels het die verwagting dat die pad saam met Jesus sal uitloop op mag en glorie: “Wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan u regterhand en die ander een aan u linkerhand.”   Die kruis daag ons uit op alle vlakke – hoe ons oor glorie, mag, “heers”, dink. Hoe ons oor die koninkryk van God dink. Hoe ons oor God dink. Hoe ons oor onsself dink, as dissipels van Jesus.

Week 17 Februarie - 23 Februarie 2020 - Mat 17:1-9

Ons sien ook deur ons ore! Help ons o Gees om te luister…na Jesus.

Week 17 September - 23 September - Mark 9:30-37

Dit sit diep in ons ingebak: ons beheptheid met ons eie koninkryk en eie naam (image) en eie wil. Die grootste bekering wat in ons moet plaasvind is juis die wegdraai van ons ekkigheid na God se koninkryk, naam en wil.

Week 17 Desember - 23 Desember - Luk 1:39-55

Maria se lofsang is die evangelie voor die evangelie! Dit is lofsang oor die vervulling van God se beloftes aan Abraham, die beloftes oor die langverwagte rewolusie, die langverwagte oorwinning oor die bose magte...

Weel 18 Februarie - 24 Februarie 2019 - 1 Kor 15:42-50

Dit wat God vir Jesus in Sy opstanding gedoen het – die opwekking van sy liggaam – gaan Hy ook vir ons doen.

Week 18 Maart - 24 Maart 2019 - 1 Kor 10:1-13

Ons, Christene, is opgeneem in die Groot Storie van God met hierdie wêreld.

Week 18 Junie - 24 Junie - Markus 5:21-43

“Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?”  Kan Jesus vertrou word in die storm?

Week 19 Augustus - 25 Augustus 2019 - Luk 13:10-17

Die koninkryk van God kom nou in Suid-Afrika soos ‘n mosterdsaad, soos suurdeeg, soos saad wat gesaai word, soos een vrou wat raak gesien en aangeraak word.

Week 19 November - 25 November - Joh 18:33-37

Wat het aan die kruis gebeur?

Wel, Jesus sterf vir ons sondes. Dit is natuurlik waar en ons kan net in verwondering daaroor nadink.

Week 20 Januarie - 26 Januarie 2020 - Mat 4:12-23

Hierdie teks vertel ons hoe Jesus met sy werk begin het: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.” (v19)

Week 20 Mei - 26 Mei 2019 - Joh 14:22-31

Jesus sê in ons teks veral 2 dinge oor die Heilige Gees.

Week 20Augustus - 27 Augustus - Joh 6:56-69

Wat al hoe duideliker word is dat mense wat Jesus gevolg het hul eie agendas gehad het, hulle eie verwagtinge van Hom. Jesus en sy woorde het mense se verstaan uitgedaag. En vir party was dit te veel…vandag nog?

 

Weel 21 Januarie - 27 Januarie 2019 - Luk 4:14-21

Jesus sluit mense in wat ons uitsluit.

Wat sou dit vir ons vandag beteken – in Suid-Afrika?

Week 21 - 28 Mei - Rom 8:12-17; Joh 3:1-17

‘n Radikaal nuwe manier van lewe is nou moontlik – deur die Gees van Christus. Ons hoef ons nie meer deur ons ou sondige natuur en sy praktyke laat beheers nie. Ons kan nee sê vir ons ou sondige natuur.

Week 21 Oktober - 27 Oktober 2019 - Luk 18:9-17

Jesus sê: Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.”

Week 22 April - 29 April 2019 - Luk 24:1-12

God se skeppingsverhaal begin met die woorde in Gen 1:3 Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig.

Week 22 Julie - 28 Julie 2019 - Luk 12:13-21

In die gelykenis wat Jesus vertel is die probleem van die ryk man nie noodwendig sy rykdom nie. Die probleem gaan oor wat die rykdom met hom gedoen het…

Week 23 Julie - 29 Julie - Joh 6:24-35

Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.

Week 24 Februarie - 1 Maart 2020 - Rom 5:12-19

Deur een mens, Adam, het die dood in die wêreld ingekom. Deur die Een, Jesus Christus, het genade en lewe die wêreld ingekom.

Week 24 September - 30 September - Mark 9:38-50

Dissipelskap vra opofferings. Met Jesus se “Kom!”, en ons antwoord: “Ja”, het ons medewerkers saam met Jesus geword om Sy koningsheerskappy in hierdie wêreld te vestig.

Week 25 Maart - 31 Maart 2019 - 2 Kor 5:16-21

Paulus wil die Korinthiers help om te verstaan watter nuwe wêreld het totstand gekom met die opstanding van Jesus Christus.

Kesrfees 2018

Ons vier met Kersfees die koms van die liefde van God in Jesus na die wêreld. Die liefde van God het vlees geword en onder ons kom woon (Joh 1:12).

Kersfees 2019 - Titus 2:11-15

Met die geboorte van die Kind in Bethlehem word hoop vir die wêreld gebore. Hoop vir alle mense.

Week 26 Augustus - 1 September 2019 - Luk 14:1, 7-11

God sluit almal in, veral die armes, die uitgestotenes, die eensames…Dit is hoe die koninkryk kom. In ons en deur ons.

Week 26 November - 2 Desember - Joh 18:33-37

Wat het aan die kruis gebeur?

Ek wil jou uitnooi om nog n rondte oor verlede week se teks na te dink...

Week 27 Januarie - 3 Februarie 2020 - Mat 5:1-12

Jesus begin met ‘n rewolusie. Die koninkryk van God is nou hier! Ons is gewoond mense is geseënd waneer hulle suksesvol is, magtig, ryk. In die koninkryk van God werk dit anders.

Week 27 Mei - 2 Junie 2019 - Joh 17:20-26

Dit is ‘n oorweldigende gedagte – dat Jesus vir my en vir jou bid! (v20).

Week 27 Augustus - 2 September - Mark 7:1-23

Jesus se woorde is uitnodigings om op ‘n radikaal nuwe manier nou hier op aarde te lewe. Ons sal dit egter verkeerd verstaan as ons dink dat Hy bloot mik om ons gedrag so ‘n bietjie aan die buitekant te verander.

Weel 28 Januarie - 3 Februarie 2019 - 1 Kor 13:1-13

Ons is geneig om beïndruk te word deur die buitengewone dinge.

Week 28 Mei - 3 Junie - Markus 3:20-25

Die evangelies is verhale van hoe die koninkryk in Jesus besig was om te kom met die hoogtepunt sy kroning as Koning van hemel en aarde aan die kruis en die opstanding as die deurbraak van die koms van die koinkryk.

 

Week 28 Oktober - 3 November 2019 - Luk 19:1-10

Verbeel jou dat Jesus vandag by jou wil tuis gaan.

Week 29 April - 5 Mei 2019 - Joh 20:11-18

Ons oë vir Sy teenwoordigheid gaan oop wanneer ons Hom hoor ons naam sê.

Week 29 Julie - 4 Augustus 2019 - Luk 11:1-13

Wat maak ‘n mens van Jesus se woorde in v10, 11: Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word.…

Week 29 Desember - 3 Januarie 2020 - Eff 1:1-14

Mag ons hierdie jaar opnuut oopgaan vir die wonder van God se genade in Jesus…sodat ons mag leef in die voluit van die daarom.

Weel 31 Desember - 6 Januarie 2019 - Eff 3:1-12

Daar is ‘n ryke verskeidenheid van aspekte aan die evangelie van Jesus Christus. God se bedoeling met die wêreld was lank verborge.

NOTA! Hierdie webwerf gebruik koekies en soortgelyke tegnologie.

Hiermee gee jy daartoe toestemming. Ons onderskryf alle wetgewing rakende die beskerming van Private Inligting. Learn more

I understand