blog-11.jpg

Oordenking (19/08/2019)

Week 19 Augustus - 25 Augustus 2019 - Luk 13:10-17

Die koninkryk van God kom nou in Suid-Afrika soos ‘n mosterdsaad, soos suurdeeg, soos saad wat gesaai word, soos een vrou wat raak gesien en aangeraak word.

10 Eenkeer op 'n sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. 11 Daar was ook 'n vrou wat al agtien jaar lank gely het onder 'n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. 12 Toe Jesus haar sien, roep Hy haar nader en sê vir haar: “Mevrou, jy is van jou gebrek verlos!” 13 Toe het Hy haar die hande opgelê, en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin prys. 14 Die hoof van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus op die sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense: “Daar is ses dae in die week waarop 'n mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom om julle te laat gesond maak, nie op die sabbatdag nie.” 15 Toe sê die Here vir hom: “Julle huigelaars! Maak elkeen van julle nie op die sabbatdag sy bees of sy donkie van die krip los en lei hom weg om hom te laat suip nie? 16 En hier is 'n vrou, 'n kind van Abraham, wat werklik al agtien jaar lank deur die Satan gebind is. Mag sy dan nie op die sabbatdag van hierdie band losgemaak word nie?” 17 Deur dit te sê, het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry, maar die hele skare was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat Hy gedoen het.

‘n Vrou …Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. ‘n Beeld van Israel en van ons. Ons is gevangenes…En dan verskyn die Koning op die toneel. Die “kerk” vererg hom, is verontwaardig.

Julle huigelaars!

So kom die koninkryk - een vrou, op een Sabbatdag, word aangeraak.

Die koninkryk van God kom nou in Suid-Afrika soos ‘n mosterdsaad, soos suurdeeg, soos saad wat gesaai word, soos een vrou wat raak gesien en aangeraak word.

NOTA! Hierdie webwerf gebruik koekies en soortgelyke tegnologie.

Hiermee gee jy daartoe toestemming. Ons onderskryf alle wetgewing rakende die beskerming van Private Inligting. Learn more

I understand