blog-06.jpg

Oordenking (15/07/2019)

Week 15 Julie - 21 Julie 2019 - Luk 10:38-42; Kol 1:1-14

Jesus laat mense uitbreek uit alle diskrimenerende verhoudinge en persepsies…

38 Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. 39 Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. 40 Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” 41 Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, 42 maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.”

Die teks word gewoonlik gelees as ‘n kontras tussen ‘n doen-spiritualiteit (Marta) en ‘n wees-spiritualiteit (Maria).

NT Wright wys egter daarop dat dit hier eintlik daaroor gaan dat Maria soos ‘n man reageer deur nie in die kombuis te wees nie, maar aan die voete van Jesus. Huise was in Jesus se tyd verdeel in ‘n spasie vir manne en ‘n spasie vir vroue. Maria breek uit die vroue-spasie deur aan Jesus se voete te gaan sit. In Jesus se tyd (in ons tyd?) was daar ‘n duidelike verdeling tussen ‘n man se wêreld en vroue se wêreld.

Wright wys verder daar op “om aan die voete van iemand (Jesus) te gaan sit” het destyds beteken om ‘n student posisie in te neem – om te luister en te leer. Soos Paulus wat aan die voete van Gamaliël gesit het in Hand 22:3. Om te sit aan ‘n Rabbi se voete is iets wat destyds gedoen is wanneer jy self ‘n Rabbi wou word. Maria neem hier die posisie in van ‘n student van Jesus en moontlike leermeester en prediker van die koninkryk van God.

Vroue deel in die koninkryk van God! Jesus roep vroue om leermeesters te word van die koninkryk van God.

Jesus laat mense uitbreek uit alle diskrimenerende verhoudinge en persepsies…

NOTA! Hierdie webwerf gebruik koekies en soortgelyke tegnologie.

Hiermee gee jy daartoe toestemming. Ons onderskryf alle wetgewing rakende die beskerming van Private Inligting. Learn more

I understand