blog-05.jpg

Oordenking (08/07/2019)

Week 8 Julie - 14 Julie 2019 - Kol 1:1-14

In Jesus Christus die Here is ons uit die mag van die koninkryk van die duisternis weggeruk en is ons geplaas in die koninkryk van God.

1 Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, en van die broer Timoteus. 2 Aan almal in Kolosse wat aan God behoort, getroue broers in Christus. Genade en vrede vir julle van God ons Vader! 3 Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle 4 omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. 5 Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. 6 Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. 7 Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. 8 Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. 9 Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, 10 sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. 11 Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. 12 Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. 13 Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. 14 Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

Kol 1:13 Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet.

In Jesus Christus die Here is ons uit die mag van die koninkryk van die duisternis weggeruk en is ons geplaas in die koninkryk van God. ‘n Nuwe wêreld het vir ons oopgegaan. Van duisternis na lig, van verlore na gered, van skuld na vergifnis, van vyande van God na kinders van God. Dit is ‘n wêreld van verwondering, diep dankbaarheid en oorvloedige blydskap en van medewerkers vir die koninkryk.

Dissipelskap beteken nou om te leer leef in die koninkryk van God. Dit beteken om te leer leef onder die Heer-skappy van Jesus die Here.

‘n Bietjie later in die brief vat Paulus dit so saam: Kol 3:17 En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

NOTA! Hierdie webwerf gebruik koekies en soortgelyke tegnologie.

Hiermee gee jy daartoe toestemming. Ons onderskryf alle wetgewing rakende die beskerming van Private Inligting. Learn more

I understand