blog-04.jpg

Oordenking (01/07/2019)

Week 1 Julie - 7 Julie 2019 - Gal 5:1, 13-25

Die wonderlike ding vir ons as Christene , as dissipels van Jesus, is dat ons vrygemaak is. Gal 5:1 Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees.

12 Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. 13 Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. 14 Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” 15 Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. 16 Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. 17 Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. 18 Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. 19 Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, 20 afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, 21 afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. 22 Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23 nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. 24 Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. 25 Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.

Die wonderlike ding vir ons as Christene , as dissipels van Jesus, is dat ons vrygemaak is. Gal 5:1 Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees.

  • Vry van die skuld van ons sonde
  • Vry van die straf op ons sonde
  • Vry van die mag of houvas van die sonde
  • Vry van die wet

En dit is wonderlike goeie nuus!

Maar wat belangrik is om te verstaan is dat ons nie net van iets vrygemaak is nie, maar juis tot iets – ‘n nuwe lewe in Christus deur die Gees! (Gal 5:25 Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.)

Ons mag nie ons vryheid misbruik nie: Gal 5:13 Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Gal 5:14 Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” Gal 5:15 Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie.

Gal 5:24 Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.

En dit is hoe die vryheid prakties lyk. Dit is waartoe ons vrygemaak is: Gal 5:22 Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, Gal 5:23 nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie.

NOTA! Hierdie webwerf gebruik koekies en soortgelyke tegnologie.

Hiermee gee jy daartoe toestemming. Ons onderskryf alle wetgewing rakende die beskerming van Private Inligting. Learn more

I understand