blog-02.jpg

Oordenking (10/06/2019)

Week 10 Junie - 16 Junie 2019 - Joh 16:12-15

Die kruisiging en die opstanding van Jesus is die pynlike (soos die geboorte van ‘n kind deur ‘n vrou) geboorte van God se nuwe wêreld in ons ou wêreld. Die geboorte van nuwe lewe en ‘n nuwe vreugde te midde van ‘n bedroewende wêreld…(v22).

12 Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. 13 Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. 14 Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig. 15 Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan My; daarom dat Ek gesê het: Wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig. 16 Nog 'n klein rukkie, dan sien julle My nie meer nie; en weer 'n klein rukkie, dan sal julle My weer sien.” 17 Party van sy dissipels het toe vir mekaar gevra: “Wat beteken dit dat Hy vir ons sê: ‘Nog 'n klein rukkie, dan sien julle My nie; en weer 'n klein rukkie, dan sal julle My weer sien’ en: ‘Ek gaan na die Vader toe’? 18 Hierdie ‘klein rukkie’ waarvan Hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat Hy bedoel nie,” het hulle gesê. 19 Jesus het gemerk dat hulle dit vir Hom wou vra, en Hy sê toe vir hulle: “Praat julle met mekaar daaroor dat Ek gesê het: Nog 'n klein rukkie, dan sien julle My nie; en weer 'n klein rukkie, dan sal julle My weer sien? 20 Dit verseker Ek julle: Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 21 'n Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie, so bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. 22 Net so is julle ook nou bedroef, maar as Ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie.

Die kruisiging en die opstanding van Jesus is die pynlike (soos die geboorte van ‘n kind deur ‘n vrou) geboorte van God se nuwe wêreld in ons ou wêreld. Die geboorte van nuwe lewe en ‘n nuwe vreugde te midde van ‘n bedroewende wêreld…(v22)

Dit was deurmekaartye: Wat beteken dit? Die dissipels het nie verstaan nie.

Jesus troos hulle (en ons in deurmekaartye) met die woorde:

Joh 16:13- Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.
Joh 16:14- Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.

Die vernaamste werk van die Gees in ons lewe (veral in deurmekaartye) is om ons te help om Jesus te sien…om Jesus te verheerlik. Om Jesus te ver-Heer-lik. Om ons te help om vir Jesus “oop” te gaan as Here, Koning en vir sy regering – nou en hier.

Die eerste “plek” waar die Gees Jesus wil ver-Heer-lik is in my en jou lewe.

NOTA! Hierdie webwerf gebruik koekies en soortgelyke tegnologie.

Hiermee gee jy daartoe toestemming. Ons onderskryf alle wetgewing rakende die beskerming van Private Inligting. Learn more

I understand