blog-01.jpg

Oordenking (03/06/2019)

Week 3 Junie - 9 Junie 2019 - Joh 14:8-17; 25-27

Ons is dikwels van mening dat dit beter sou gewees het indien Jesus nog liggaamlik by ons teenwoordig sou wees soos destyds met die dissipels.

8 Toe sê Filippus vir Hom: “Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.” 9 En Jesus sê vir hom: “Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê: ‘Wys vir ons die Vader’? 10 Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek met julle praat, praat Ek nie uit my eie nie; maar dit kom van die Vader wat in My bly en sy werke doen. 11 Glo in My omdat Ek in die Vader is en die Vader in My; of anders, glo op grond van die werke self. 12 Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. 13 Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. 14 As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. 15 As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. 16 Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, 17 naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Ons is dikwels van mening dat dit beter sou gewees het indien Jesus nog liggaamlik by ons teenwoordig sou wees soos destyds met die dissipels. Ons sou vir Hom raad kon vra…Dit sou soveel makliker gewees het!

So ‘n siening is foutief veral m.b.t. twee aspekte.

  1. Eerstens het nie net die mense nie, maar ook die dissipels,heeltyd hulself met Jesus misgis. Hulle het nie verstaan wie Hy is en en waarvoor Hy gekom het nie. En dit terwyl hulle in Sy teenwoordigheid was.
  2. Tweedens sê Jesus dat dit tot ons voordeel is dat Hy “weggaan”: Joh 16:7 Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.

Ons kan Voorspraak ook as Helper en Trooster vertaal. Die Heilige Gees, die Gees van Christus is uitgestort om ons veral bewus te maak van Christus se teenwoordigheid by ons en Sy aksie.

“The distintinctive, constant, basic ministry of the Holy spirit…is to mediate Christ’s presence to the believers.”
- JI Packer

“The Holy spirit is the power in which Jesus Christ is alive among us.”
- Karl Barth

“The Spirit…comes to give God’s people the strength and energy to do what they have to do, to live for God and witness to his love in this world.”

NOTA! Hierdie webwerf gebruik koekies en soortgelyke tegnologie.

Hiermee gee jy daartoe toestemming. Ons onderskryf alle wetgewing rakende die beskerming van Private Inligting. Learn more

I understand