blog-10.jpg

Oordenking (22/04/2019)

Week 22 April - 29 April 2019 - Luk 24:1-12

God se skeppingsverhaal begin met die woorde in Gen 1:3 Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig.

1 Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. 2 Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af; 3 en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. 4 Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Meteens staan daar by hulle twee manne met blink klere aan. 5 Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: “Waarom soek julle die Lewende by die dooies? 6 Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe Hy met julle gepraat het toe Hy nog in Galilea was 7 en gesê het: Die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die derde dag opstaan.” 8 Toe het hulle sy woorde onthou 9 en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die elf en al die ander vertel. 10 Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. 11 Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. 12 Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe.

God se skeppingsverhaal begin met die woorde in Gen 1:3 Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig.

Dit het egter gou begin donker word…. Donkerder.

Die donkerste wat dit nog ooit geword het was egter teen drie-uur daardie Vrydagmiddag: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat? (Mat 27:47) Baie donker.

En toe breek die lig deur…

“Waarom soek julle die Lewende by die dooies?

Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek.”

Daar kan veral twee reaksies wees op die Lig.

· Onsin

  • Luk 24:10 Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Luk 24:11 Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie.

· Verwondering

  • Luk 24:12 Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe.

Watter reaksie ontlok die opstanding by jou?

NOTA! Hierdie webwerf gebruik koekies en soortgelyke tegnologie.

Hiermee gee jy daartoe toestemming. Ons onderskryf alle wetgewing rakende die beskerming van Private Inligting. Learn more

I understand