blog-13.jpg

Oordenking (02/09/2019)

Week 2 September - 8 September 2019 - Luk 14:25-33

Is Jesus dan teen ons ouers, ons gesin, ons lewe, ons besittings?

25 'n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle: 26 As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. 27 Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aan kom nie, kan nie my dissipel wees nie. 28 Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? 29 Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien, met hom die spot begin dryf. 30 Hulle sal sê: ‘Hier is 'n man wat begin bou het maar nie kon klaar maak nie.’ 31 Of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy tien duisend man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met twintig duisend teen hom optrek nie? 32 Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. 33 So kan niemand van julle my dissipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie.

Jesus nooi ons uit om sy dissipel te wees…en sê Hy, dit beteken:

  • afstand doen van eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters,
  • ja, selfs van eie lewe.
  • om van al sy besittings afstand te doen…

Is Jesus dan teen ons ouers, ons gesin, ons lewe, ons besittings?

Nee, maar NIKS kan belangriker wees in ons lewe as Jesus en sy koninkryk nie.

Op ‘n ander plek sou Jesus sê: “Soel allereers die koinkryk van God…” (Mat 6:33)

En weer: “Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land.”

“The entire point of this passage is that as long as one thinks anything may really be more valuable than fellowship with Jesus in his kingdom, one cannot learn from him.”
- Dallas Willard

NOTA! Hierdie webwerf gebruik koekies en soortgelyke tegnologie.

Hiermee gee jy daartoe toestemming. Ons onderskryf alle wetgewing rakende die beskerming van Private Inligting. Learn more

I understand